Transformace Domova na hradě Rychmburk

 Domov na hradě Rychmburk realizuje projekt
„Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk“
Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007320, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov na hradě Rychmburk je Pardubický kraj.

Hlavním cílem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace ústavní pobytové služby Domov na hradě Rychmburk v malá pobytová zařízení komunitního typu. Péče o klienty bude probíhat v životních podmínkách srovnatelných se způsobem života ostatních lidí a klientům může být poskytována péče, která pro ně zajistí vše potřebné mimo ústavní zařízení.

Projekt probíhá v období od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021.

Cílem procesu změn je, aby péče o klienty probíhala v běžných životních podmínkách, aby měli šanci žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků a poskytovat jim takovou péči, kterou mimo ústavní zařízení potřebují.

Změny se uskuteční díky tomu, že:

 • 13 pracovníků přímé péče bude proškoleno tak, aby byli schopni poskytovat služby klientům v prostředí komunity za pomoci metody CARe (Metoda CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci výrazně usnadňuje a podporuje proces individuálního plánování, vybízí k práci s prostředím a zotavením klienta).
 • 10 osob transformačního týmu Domova na hradě Rychmburk bude dostatečně odborně připraven na plánovaný proces transformace.
 • 13 pracovníků přímé péče a další pracovníci zapojení do procesu transformace získají znalosti potřebné pro úspěšný vstup do nových transformovaných služeb, pro jiný přístup ke klientům, pro zapojení peer konzultanta do nových služeb, pro pochopení plánované transformace a motivaci se jí zúčastnit.
 • 36 uživatelů Domova na hradě Rychmburk bude připraveno na přesun do služeb provozovaných komunitním způsobem.

V projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. Odborné poradenství, konzultace a workshopy pro transformační tým, vedení a pracovníky zapojené do procesu transformace.
 2. Nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů souvisejících s přechodem uživatelů do nové služby a poskytováním nové služby.
 3. Odborné vzdělávání pracovníků v přímé péči formou kurzů.
 4. Odborné vzdělávání pracovníků v přímé péči formou stáží v ČR a zahraničí.
 5. Poskytování supervizní podpory, konzultací pracovníkům zapojeným do procesu transformace.
 6. Práce s klienty.
 7. Komunikace s veřejností.
 8. Evaluace projektu.

V rámci projektu usilujeme o možnost života klientů v komunitě, eliminaci jejich sociálního vyloučení a nastavení ostatních podpůrných služeb tak, jak jí klienti potřebují. Mimo jiné chceme vytvořit podpůrnou síť sociálních služeb komunitního typu v regionu Pardubického kraje pro skupinu chronicky duševně nemocných.

Vydané tiskové zprávy:
27. 03. 2018 - ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V DOMOVĚ NA HRADĚ RYCHMBURK
17. 12. 2018 - RESPEKT K ČLOVĚKU JE ZÁKLADNÍM KAMENEM V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO LIDI S DUŠEVNÍ NEMOCÍ

Informace o dění v Domově na hradě Rychmburk naleznete na našem facebook profilu: https://www.facebook.com/DOMOV.NA.HRADE.RYCHMBURK/ nebo webových stánkách: http://www.rychmburk.cz/

Další informace o projektu a transformaci Domova na hradě Rychmburk Vám předají:

 • Mgr. Jakub Vávra – ředitel - 602 505 167 - 
 • Leona Hovorková – projektová manažerka – 605 128 091 –
 • Marcela Adámková – finanční manažerka – 777 915 741 –

Pobytové sociální služby

 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360Příspěvková organizace Pardubického kraje

Obec Předhradí nedaleko Skutče

               

© 2019, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing