Transformace sociálních služeb

Pojem transformace je proces změny v řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách. Jinak řečeno, jedná se o postupný přechod z institucionální péče ke službám komunitního typu (podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, osobní asistence, atd.

Domov na hradě Rychmburk vypracoval nový transformační plán. Účelem transformačního plánu je popsat výchozí stav podpory pro uživatele pobytového zařízení ústavního typu a návrh nového zajištění služeb v komunitě.
Obsahem je stanovení vize transformace zařízení na základě výchozího stavu zařízení a plán toho, jakou podporu je třeba pro stávající uživatele naplánovat a zajistit. Více se dozvíte v přiloženém souboru - Transformační plán Domova na hradě Rychmburk.

Vychází z potřeb stávajících uživatelů a nabídky komunitních služeb v regionu. Je nutné zohlednit také poptávku po službách v dané lokalitě.Tento transformační plán byl zpracován jako revize transformačního plánu Domova na hradě Rychmburk vypracovaném v rámci projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji 2013-2015. V tomto zpracování se vychází z nové metodiky a nového vzoru transformačního plánu MPSV. Proces transformace je velice složitá a dlouhodobá záležitost, která se snaží o to, aby osoby se zdravotním postižením mohly v co největší míře žít v běžné společnosti, nezávislým životem.

V České republice začala snaha o transformaci pobytových služeb až po roce 1989, kdy se začal rozvíjet občanský sektor, a začaly vznikat nestátní neziskové organizace. Významným mezníkem v cestě za transformací bylo schválení zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách a vytvoření standardů kvality sociálních služeb. Dne 21. února v roce 2007 byla usnesením vlády přijata Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Tento dokument uvádí, že proces transformace bude probíhat v následujících desítkách let jako přirozený vývoj pobytových sociálních služeb.


Pobytové sociální služby

  • Domov se zvláštním režimem
  • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360               

© 2017, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing