Spolupracující organizace

Domov na hradě Rychmburk spolupracuje s řadou organizací, které pomáhají nejen duševně nemocným vést plnohodnotný život.

Fokus Vysočina

Podporuje lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Poskytují zejména chráněné bydlení, osobní asistenci, mají sociálně terapeutické a chráněné dílny, denní stacionář a dobrovolnická centra. Více informací naleznete zde.

Péče o duševní zdraví

Pomáhají duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. Dále jim pomáhá v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučeni ze společnosti. Pomáhají také duševně nemocným v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizaci v psychiatrických zařízeních.

Poskytují zejména služby následné péče a sociální rehabilitaci. Více informací naleznete zde.

Rytmus Východní Čechy

Nábízejí pomoc lidem se zdravotním postižením, s mentálním postižením, kteří potřebují podporu při rozvoji dovedností vedoucích k samostatnému bydlení. Organizace Rytmmus Východní Čechy nabízí své služby zájemcům o kurzy, kteří chtějí zvyšovat své dovednosti nebo se učit nové věci, také rodinným příslušníkům nebo lidem z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb. Je tu také pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo chtějí zaměstnat uživatele našich služeb
či odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním znevýhodněním.

Nabízejí soc. služby sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení. Více informací naleznete zde.

Ergotep

Podporují samostatnost a soběstačnost klienta prostřednictvím zajištění pracovních dovedností k uplatnění klienta na chráněném nebo volném trhu práce.

Poskytují soc. službu sociální rehabilitace. Více informací naleznete zde.

Sympathea

Sympathea je celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2003 v Praze. Aktivity Sympathey můžeme rozdělit na pražské (poradna, linka atd.), a na ty, které prezentují zájmy a činnosti příbuzenských aktivit v celé ČR (přednášky, lobbying, poradenství atd.). Organizace je od svého vzniku nezisková společnost, pro kterou pracují většinou příbuzní duševně nemocných. Více informací naleznete zde.

Domov na rozcestí Svitavy 

Poskytují osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služba. Více informací naleznete zde.

Domov na zámku Bystré 

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytové, terénní a ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služby jsou poskytovány klientům s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav i jejich možnosti, osobní specifika a z nich plynoucí individuální potřeby. Záměrem DNZ Bystré je individuálním přístupem podporovat smysluplný, plnohodnotný život klientů, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Jednotlivé služby Domova na zámku Bystré: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny. Více informací naleznete zde.

Domov pod Kuňkou

Poskytují pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Při poskytování sociálních služeb postupuje Domov pod Kuňkou takovým způsobem, aby se život uživatelů co nejvíce blížil běžnému způsobu života.

Jednotlivé služby Domova pod Kuňkou: domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Více informací naleznete zde.

Domov u studánky

Posláním Domova u studánky je zlepšovat kvalitu života lidí s mentálním postižením, podporovat jejich osobní růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty v řešení jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při sociálním začleňování. Služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým a vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů.

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Více informací naleznete zde.

Domov u fontány

Poskytují sociální služby pro seniory, seniory s onemocněním demence, zejména Alzheimerovy choroby. Potřebné informace naleznete také v poradně pro seniory.

Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a poradnu pro seniory a seniorské záležitosti. Více informací naleznete zde.

Domov pod hradem Žampach

Poskytují sociální služby pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Jednotlivé služby Domova pod hradem Žampach: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služba.Více informací naleznete zde.

Domov sociálních služeb Slatiňany 

Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením.

Jednotlivé služby Domova sociálních služeb Slatiňany: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služba.Více informací naleznete zde.

 

Určitě bychom mohli jmenovat další a další, ale rádi bychom všem poděkovali za spolupráci a pomoc.


Pobytové sociální služby

  • Domov se zvláštním režimem
  • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360Příspěvková organizace Pardubického kraje

Obec Předhradí nedaleko Skutče

               

© 2019, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing