Informace pro zájemce

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Služba je poskytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Pokud máte nezodpovězené otázky, nebo jste nenašli, co potřebujete vědět, neváhejte nás kontaktovat

Pokud si myslíte, že tyto služby nejsou pro vás tím nejlepším řešením, můžete si prohlédnou Registr poskytovatelů sociálních služeb zde.

O přijetí žadatele do zařízení se rozhoduje na základě podané žádosti o umístění a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu. Žádost posuzuje smluvní psychiatr a odborný tým zařízení. Před přijetím žadatele musí být provedeno sociální šetření. Rozhodnutí o nepřijetí do zařízení musí být zdůvodněno.

Od 1. 1. 2015 neevidujeme žádosti podané jako "pojistka do budoucna". Žadatel, který nechce službu ihned využít, nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena zpět s tím, že pokud se situace změní, může si podat novou žádost. Poskytneme mu základní sociální poradenství, informujeme ho o dalších možnostech poskytnutí pomoci a předáme mu kontakt na sociálního pracovníka obce s rozšířenou působností. Pokud vytipovaný zájemce odmítne bez objektivních důvodů nastoupit do zařízení, tak se jeho žádost z Evidence vyřadí.

Žádatelé z jiného kraje: Prioritně přijímáme zájemce s trvalým pobytem v Pardubickém kraji. Zájemce z jiného kraje lze přijmout v případě dlouhodobě volné kapacity.

Zásady zařízení

 •  Služby poskytujeme v souladu s Listinou práv a svobod, všem stejně, bez ohledu na pohlaví náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost a  podobně.
 • Garantujeme individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.
 • Respektujeme soukromí klientů.
 • Klademe důraz na samostatnost klientů a minimalizujeme jejich závislost na službě.
 • Zaměstnanci přistupují ke klientovi jako k partnerovi a jednají s ním jako se sobě rovným.
 • Služby jsou poskytovány profesionálním týmem odborníků, klademe důraz na kvalitu práce a dodržovaní etických norem.

Jaké služby poskytujeme?

 • Ubytování a stravu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pobytové sociální služby

 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360               

© 2017, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing