Domov se zvláštním režimem

Služba domov se zvláštním režimem je poskytována v sídle organizace na adrese Předhradí 17, 539 74 Předhradí.

Kapacita DZR je 39 klientů.

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním sociální služby domova se zvláštním režimem je umožnit bydlení dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním, poskytnout jim podporu a péči vycházející z jejich individuálních potřeb.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Služba je poskytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Cíle poskytované sociální služby

 • Klient udržuje a rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné pro každodenní život
 • Klient umí zacházet se svou nemocí
 • Klient navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby
 • Podporujeme klienta v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života
 • Podporujeme klienta v samostatném využívání veřejných služeb
 • Podporujeme klienta v aktivním využívání volného času

Zásady poskytované sociální služby

 • Služby poskytujeme v souladu s Listinou práv a svobod, všem stejně, bez ohledu na pohlaví náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost a  podobně.
 • Garantujeme individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.
 • Respektujeme soukromí klientů.
 • Klademe důraz na samostatnost klientů a minimalizujeme jejich závislost na službě.
 • Zaměstnanci přistupují ke klientovi jako k partnerovi a jednají s ním jako se sobě rovným.
 • Služby jsou poskytovány profesionálním týmem odborníků, klademe důraz na kvalitu práce a dodržovaní etických norem.

Poskytované činnosti

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování: 
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) Pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin)

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Domov na hradě Rychmburk - domov se zvláštním režimem

Pokoj v 1. patře

Integrační centrum

Pokoj v Integračním centru

Pokoj v domově v části nazývané jako ''Domeček''

Sklepení hradu Rychmburk

Klub, kde se konají různé společenské akce

Sál, kde je umístěna knihovna a probíhají zde přednášky či jiné akce

Kaplička v domově


Pobytové sociální služby

 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360               

© 2017, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing