Domov se zvláštním režimem

Služba domov se zvláštním režimem je poskytována na adresách Předhradí 17 a Předhradí 72, 539 74 Předhradí.

Kapacita DZR je 32 klientů.

Poslání domova se zvláštním režimem

Pomocí pobytové služby probouzet a posilovat v lidech s duševním onemocněním naději, že mohou v životě nabývat smysluplné role, přebírat zodpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Služba je poskytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Cíle poskytované sociální služby

 • Klient udržuje a rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné pro každodenní život
 • Klient umí zacházet se svou nemocí
 • Klient navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby
 • Podporujeme klienta v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života
 • Podporujeme klienta v samostatném využívání veřejných služeb
 • Podporujeme klienta v aktivním využívání volného času

Zásady poskytované sociální služby

 • Služby poskytujeme v souladu s Listinou práv a svobod, všem stejně, bez ohledu na pohlaví náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost a  podobně.
 • Garantujeme individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.
 • Respektujeme soukromí klientů.
 • Klademe důraz na samostatnost klientů a minimalizujeme jejich závislost na službě.
 • Zaměstnanci přistupují ke klientovi jako k partnerovi a jednají s ním jako se sobě rovným.
 • Služby jsou poskytovány profesionálním týmem odborníků, klademe důraz na kvalitu práce a dodržovaní etických norem.

SEZNÁMENÍ KLIENTA SE SLUŽBOU:

Jednání se zájemcem o sociální službu provádí sociální pracovník. Informace o službě je možné získat na webových stránkách zařízení www.rychmburk.cz, či je možné o ně požádat písemně na info@rychmburk.cz či dopisem adresovaným na Domov na hradě Rychmburk. Poskytovatel má zpracována vnitřní pravidla jednání se zájemcem o službu a dle těchto pravidel postupuje. Podmínkou poskytnutí této služby je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Vlastní průběhí služby

a) poskytnutí ubytování

Klientům DZR je zajištěno ubytování v budově Hradu – č. p. 17 (12 lůžek), v budově č. p. 72 – Integrační centrum (10 lůžek) v obci Předhradí a na adrese Tyršova 388 ve Skutči (10 lůžek). V rámci podpory soběstačnosti se klienti dle svých možností podílí na úklidu, praní a drobných opravách ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

 b) poskytnutí stravy

V rámci sociální služby domov se zvláštním režimem je klientům zajištěna celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně. V rámci nácviku samostatnosti se klienti dle svých možností podílí na přípravě stravy.

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba pomáhá při úkonech osobní hygieny, pokud nastane u klienta problém se sebeobsluhou. Klientům je poskytována podpora při plánování a nácviku činností spojených s osobní hygienou, vysvětlení postupu provádění konkrétních činností osobní hygieny a pomoc při přípravě a výběru vhodných hygienických pomůcek.

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientům DZR je poskytována podpora, pomoc a podpora při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko nebo vozík, vstávání z lůžka, změně poloh, podávání jídla a pití, prostorové orientaci

a samostatném pohybu. Pomoc je zajištěna, pokud klient z nějakého důvodu běžné úkony péče o sebe nezvládá. 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba podporuje klienty ve využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Za odbornými lékaři jezdí do okolních obcí samostatně, či s doprovodem podle potřebné míry podpory. Služba nabízí podporu při zlepšení komunikace a vztahů s rodinnými příslušníky, sousedy, případně dalšími osobami z klientovy sociální sítě.

f) sociálně terapeutické činnosti

Klienti jsou v maximální možné míře podporováni k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících jejich sociální začleňování. Mimo jiné jde o rozhovory pomáhající upevňovat klienta v realitě, získávat náhled a přijímat život s duševní nemocí, využívat sebeúzdravné síly.  Rozhovory jsou vedeny v úrovni sociální práce.

g) aktivizační činnosti

Služba podporuje klienty při začleňování do běžné společnosti. Služba zahrnuje nácviky konkrétních činností, u kterých se s větší či menší mírou podpory uživatelé učí novým věcem nebo zpevňují ty schopnosti a dovednosti, které jim v životě pomáhají k aktivizaci, zlepšení vztahů nebo k sociálnímu začleňování. Patří sem programy aktivizační dílny, ale i nácvik komunikace v běžných společenských situacích. Součástí aktivizačních činností je pravidelné udržování fyzické kondice klientů.

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba pomáhá zvyšovat povědomí klienta o jeho základních právech. Podle potřebné míry podpory motivuje klienta ve snaze řešit své záležitosti (včetně finančních), vyhledat si specializované služby, komunikovat s úřady apod. Vzhledem k proměnlivosti onemocnění může klient v určité fázi potřebovat pomoc i při vyřizování běžných záležitostí, které jinak zvládá. 

Materiální a technické zajištění služby

Sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována na dvou číslech popisných v obci Předhradí.

Budova Hradu, č. p. 17, 539 74 Předhradí
Objekt hradu je určen pro klienty, kteří vyžadují vyšší míru podpory z důvodu snížené soběstačnosti. Budova hradu se skládá z 1. podzemního podlaží a z 5. nadzemních podlaží. V 1. NP hradu se nachází prádelna, kotelna, aktivizační dílna, klub. Ve 2. NP se nachází kuchyň s jídelnou, skladové prostory a šatna pro zaměstnance. 3. NP je bezbariérově dostupné, jsou zde pokoje pro klienty (4 jednolůžkové a 4 dvoulůžkových). Klienti mají možnost si vybavit pokoj vlastní elektronikou, nábytkem, osobními věcmi apod. Dále se zde nachází zázemí pro pracovníky, ordinace lékaře a kancelář koordinátora střediska. Tato část je vybavena potřebnými kompenzačními pomůckami pro imobilní klienty (polohovací lůžka, evakuační podložky, zvedák, multifunkční vana, chodítka, invalidní vozík, pomůcky pro rehabilitaci apod.).

Budova č.p. 72, 539 74 Předhradí - Integrační centrum (Penzion)
Budova Integračního centra je samostatná 3. podlažní budova před hradem Rychmburk.
V 1. NP je společná kuchyň s jídelnou a místnost pro péči o prádlo. Ve 2. NP je umístěno zázemí pro pracovníky sociálních služeb. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje a čtyři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkami. Ve 3. NP je společenská místnost a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou a kotelna. V oddělené části budovy č. p. 72 se nachází kancelář ředitele a ekonomického úseku se zázemím.
Budova je určena pro samostatnější klienty, má charakter samostatných domácností, klienti si s podporou pracovníků služby připravují snídaně a večeře, zajišťují úklid i péči o své prádlo.

Budova Tyršova č. p. 388, 539 73 Skuteč
Ubytování klientů je situováno do samostatného objektu v ulici Tyršova č.p. 388 ve Skutči.
Budova má dvě podlaží, která jsou propojena venkovní výtahovou plošinou. V každém podlaží je samostatná domácnost pro 5 klientů. Služba domov se zvláštním režimem je v tomto objektu poskytována komunitním způsobem, podporující zapojení klientů do běžného života.
V 1.NP objektu jsou pokoje pro klienty s vysokou mírou podpory, kde je poskytována péče 24 hodin. V 2. NP objektu jsou pokoje pro klienty se střední mírou podpory, kde je poskytována péče 12 hodin. Na každém podlaží se nachází 4 pokoje: 1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové a 1 společenská místnost. V každém pokoji pro klienty je kuchyňský kout a sociální zařízení (WC, umyvadlo a sprchový kout). V jednom dvoulůžkovém pokoji je bezbariérová koupelna, v koupelně jednolůžkového pokoje je umístěna pračka a sušička. Společenská místnost je vybavena rohovou kuchyňskou linkou, jídelním stolem se židlemi, sedací soupravou, televizí. V místnosti je oddělený sklad potravin.
K budově dále náleží zázemí pro pracovníky a místnost pro setkávání a relaxaci klientů s kuchyňským koutem. Do všech místností určených klientům je bezbariérový přístup.

Domov na hradě Rychmburk - domov se zvláštním režimem

Pokoj v 1. patře

Integrační centrum

Pokoj v Integračním centru

Pokoj v domově v části nazývané jako ''Domeček''

Sklepení hradu Rychmburk

Klub, kde se konají různé společenské akce

Sál, kde je umístěna knihovna a probíhají zde přednášky či jiné akce

Kaplička v domově


Pobytové sociální služby

 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360Příspěvková organizace Pardubického kraje

Obec Předhradí nedaleko Skutče

               

© 2019, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing