Domov se zvláštním režimem

Služba domov se zvláštním režimem je poskytována na adresách Předhradí 17 a Předhradí 72, 539 74 Předhradí.

Kapacita DZR je 36 klientů.

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním sociální služby domova se zvláštním režimem je umožnit bydlení dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním, poskytnout jim podporu a péči vycházející z jejich individuálních potřeb.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Služba je poskytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Cíle poskytované sociální služby

 • Klient udržuje a rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné pro každodenní život
 • Klient umí zacházet se svou nemocí
 • Klient navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby
 • Podporujeme klienta v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života
 • Podporujeme klienta v samostatném využívání veřejných služeb
 • Podporujeme klienta v aktivním využívání volného času

Zásady poskytované sociální služby

 • Služby poskytujeme v souladu s Listinou práv a svobod, všem stejně, bez ohledu na pohlaví náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost a  podobně.
 • Garantujeme individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.
 • Respektujeme soukromí klientů.
 • Klademe důraz na samostatnost klientů a minimalizujeme jejich závislost na službě.
 • Zaměstnanci přistupují ke klientovi jako k partnerovi a jednají s ním jako se sobě rovným.
 • Služby jsou poskytovány profesionálním týmem odborníků, klademe důraz na kvalitu práce a dodržovaní etických norem.

Poskytované činnosti

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování: 
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) Pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin)

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Materiální a technické zajištění služby

Budova Hradu, č. p. 17, 539 74 Předhradí
Objekt hradu je rozčleněn na ošetřovatelskou část, která je využívána klienty, kteří vyžadují vyšší míru podpory z důvodu snížené soběstačnosti a „Domeček“ pro samostatnější klienti, kteří si upevňují dovednosti potřebné pro zajištění chodu domácnosti. Budova hradu se skládá z 1. podzemního podlaží a z 5-ti nadzemních podlaží. V 1. NP hradu se nachází prádelna, rehabilitace, kotelna, aktivizační dílna, klub. Ve 2. NP se nachází kuchyň s jídelnou, skladové prostory, zázemí pro zaměstnance a pokoje. Ve 3. NP je umístěna ošetřovatelská část. Na této části podlaží se nachází sesterna, ordinace lékaře a kancelář vedoucí úseku přímé péče. Pokoje pro klienty jsou: 3 jednolůžkové, 6 dvoulůžkových a 1 třílůžkový. Klienti mají možnost si vybavit pokoj vlastní elektronikou, nábytkem, osobními věcmi apod. Tato část je vybavena potřebnými kompenzačními pomůckami pro imobilní klienty (polohovací lůžka, evakuační podložky, zvedák, multifunkční vana, chodítka, invalidní vozík apod.). Na tomto podlaží jsou umístěny aktivizační dílna pro imobilní klienty, kanceláře sociálních pracovnic, a společenský sál. Ve 4. NP se nachází půdní prostory a 5. NP jsou prostory kruhové hraní věže.
Ošetřovatelská část je bezbariérová, klienti mají možnost využívat výtah z nádvoří do 2. a 3. NP.
Součástí hradu je 2. podlažní budova nazývaná „Domeček“. V tomto objektu jsou 4 dvoulůžkové pokoje, společenská místnost a soc. zařízení. V této části budovy není zajištěna bezbariérovost.

Budova č. p. 72, 539 74 Předhradí - Penzion (Integrační centrum)
Budova Integračního centra je samostatná 3. podlažní budova před hradem.
V 1. NP je společná kuchyň s jídelnou a místnost pro péči o prádlo. Ve 2. NP je umístěna kancelář pracovníků sociálních služeb. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje a čtyři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkami. Ve 3. NP je společenská místnost a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou a kotelna. V oddělené části budovy č. p. 72 se nachází kancelář ředitele a ekonomického úseku se zázemím.
Budova je určena pro samostatnější klienty, není zde zajištěna bezbariérovost, má charakter samostatných domácností, klienti si s podporou pracovníků služby připravují snídaně a večeře, zajišťují úklid i péči o své prádlo.

Domov na hradě Rychmburk - domov se zvláštním režimem

Pokoj v 1. patře

Integrační centrum

Pokoj v Integračním centru

Pokoj v domově v části nazývané jako ''Domeček''

Sklepení hradu Rychmburk

Klub, kde se konají různé společenské akce

Sál, kde je umístěna knihovna a probíhají zde přednášky či jiné akce

Kaplička v domově


Pobytové sociální služby

 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360Příspěvková organizace Pardubického kraje

Obec Předhradí nedaleko Skutče

               

© 2019, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing