CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Služba chráněné bydlení se poskytuje v bytech ve městě Skuteč.

Poslání chráněného bydlení

Posláním sociální služby chráněné bydlení je umožnit bydlení v běžné domácnosti dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a poskytnout jim podporu při získávání praktických dovedností potřebných pro samostatný život.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (okruh schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci nemají dovednosti potřebné k samostatnému životu. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Cíle poskytované sociální služby

 • Klient získává a rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému vedení domácnosti dle jeho potřeb a možností 
 • Klient umí zacházet se svou nemocí
 • Klient navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby
 • Podporujeme klienta v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života
 • Podporujeme klienta v samostatném využívání veřejných služeb
 • Podporujeme klienta v rozvoji pracovních návyků 
 • Podporujeme klienta v aktivním využívání volného času                                     

Zásady poskytované sociální služby

Služby poskytujeme v souladu s Listinou práv a svobod, všem stejně, bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost a podobně.
Garantujeme individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.
Respektujeme soukromí klientů.
Klademe důraz na samostatnost klientů a minimalizujeme jejich závislost na službě.
Zaměstnanci přistupují ke klientovi jako k partnerovi a jednají s ním jako se sobě rovným.
Služby jsou poskytovány týmem odborníků, klademe důraz na kvalitu práce a dodržování etických norem.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • - poskytnutí ubytování,

 • - pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 • - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • - sociálně terapeutické činnosti,

 • - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Materiální a technické zajištění služby:

Sociální služba chráněného bydlení je poskytována ve čtyřech bytových jednotkách. Mezi Domovem na hradě Rychmburk a majiteli příslušných bytů je uzavřena smlouva o nájmu bytu.

Každý klient má k dispozici svůj pokoj vybavený běžným způsobem. Na vybavení bytů se klienti spolupodílí tak, aby byly vybaveny dle jejich přání, vkusu a požadavků. V jednotlivých bytech mají dále k dispozici chodbu, sociální zařízení, koupelnu a kuchyň či kuchyňský kout. V bytě v Havlíčkově ulici je i zařízeno zázemí pro pracovníky sociální služby.

Chráněné bydlení ve Skutči

trávení volného času

obsluha pračky

vaření

druhý z pokojů

jeden z pokojů

Chráněné bydlení v běžné panelové zástavbě


Pobytové sociální služby

 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Kontakt

MapaDomov na hradě
Rychmburk

539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360Příspěvková organizace Pardubického kraje

Obec Předhradí nedaleko Skutče

               

© 2019, Domov na hradě Rychmburk – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing